OCCONS nOCX Sanayi Firmaları Entegre Tanıtım Sistemi

OCCONS nOCX Sanayi Firmaları Entegre Tanıtım Portal Sistemi, Sanayi Odaları gibi sanayi firmalarının tanıtımları için özel tasarlanmış entegre portal sistemidir.

Sistem kısaca, Üye (Firma) Destek Sistemi (SOUYS-ÜDS) ve isteyen üyelere kurulabilecek Üye Sitesi (SOUYS-ÜS) entegre web sitesi çözümlerinden oluşan entegre bir ticaret ve sanayi firmaları tanıtım sistemi çözümüdür. Üye Destek Sistemi (ÜDS) sistemin ana merkezini oluştururken, Üye Sitesi (ÜS) üyelere hazırlanabilen, sanayi odasına (ÜDS) entegre olarak çalışan internet tanıtım çözümüdür.

Sistemin temel hedefi entegre bir yapıda ...

 • Sanayi Odasının üye firmalarını tanıtmak
 • Üye firmalar için kendilerine özel fakat ÜDS ile otomatik bilgi paylaşabilen web siteleri oluşturmak
 • Sanayi Odası web sitesi üzerinde entegre ve kapsamlı bir güncel envanter sistemi oluşturmak
 • ve genel haber duyuru ve diğer web iletişim aktivitelerine imkan sağlamaktır.

Entegre Sanayi Odası Portali, Üye Tanıtımları ve Envanter Sistemi

OCCONS SOUYS çözümü ile sanayi odası firma ve ürün envanterini WEB sitesi üzerinde oluştururken Üye firmalar kendi kimlik ve ürün bilgilerini kendileri güncelleyebilmekte, bu şekilde sanayi odasının envanter bilgileri güncelliğini korumaktadır.

Ayrıca ÜS WEB sitesi hazırlanan üye firmaların ürün ve firma bilgileri sanayi odası veritabanın dan otomatik olarak alınarak güncel bilgilerin paylaşımı sağlanmakta; ÜS firmalarının Sanayi odası üzerinde ayrıca tanıtılmaları sağlanmaktadır.

Dağınık Sistem mimarisi, ÜDS ve ÜS çözümlerine kendi başlarına çalışma imkanı ve ÜS siteleri için firmaya özel olarak tasarım veya yapılandırma imkanı sağlarken belirli alanlarda bilgi akış ve kontrol entegrasyonu sağlar.

nOCX-SOUYS'un Faydaları

Dağınık Sistem mimarisinden oluşan ÜDS ve ÜS çözümlerinin önemli bir faydası, Firma Profili sisteminin önemli bir iş yükünün ÜDS tarafından yapılması ve ÜS paket sitelerindeki azalan dinamiklikten dolayı oluşan düşük maliyettir. Ayrıca bu mimari, Sanayi Odasının ve ona bağlı Üye Sitelerinin karşılıklı tanıtımları için entegre bir sanal ortam oluşturarak her Sanayi Odasının ve Üye sitelerinin internet imajlarının artmasına destek oluşturmaktadır. Sitelerin karşılıklı olarak linklenmeleri ve arama motorlarına otomatik kayıtları, bu sitelerin aktif tanıtımlarının daha etkin yapılmasını ve “kümülatif ziyaret toplamı” olgularından faydalanmalarını sağlar.

xOCX-SOUYS Sisteminin avantaj ve faydaları özetle şunlardır.

 • Sanayi Odası için entegre bir tanıtım portalı oluşturur.
 • Sanayi Odası için üye firmaların tanıtımları ve ürünleri için sınırsız bilgi bankası oluşturur.
 • Sanayi Odası WEB sitesinde (ÜDS) Firma Kapasite raporu için gerekli tüm bilgileri tutar
 • Sanayi ODası WEB sitesinde Firma Envanter bilgi bankası oluşturur.
 • Üye Firmaların kendi bilgilerini ve ürünlerini güncellemesine izin vererek Sanayi Odasının desteğine ihtiyacı azaltır.
 • WEB sitesi olmayan firmalar için düşük maliyetli, Sanayi Odasına entegre WEB sitesi (ÜS) kurulmasını sağlar; firmanın Sanayi Odası portalını güncellemesi ile otomatik olarak kendi WEB sitesini (ÜS) güncellemesini sağlar.
 • Üye WEB Sitesi (ÜS) ve Sanayi odası portalı arasında otomatik yönlendirme yaparak tanıtım faaliyetlerini arttırır.
 • Üye Firmaları Sanayi Odası Sitesi üzerinde otomatik olarak, eşit olarak tanıtır.
 • Özel Firma Tanıtımları (reklam gibi ) için Sanayi Odası Sitesi üzerinde tam kapsamlı sayfa açılmasına ve firma bilgilerine entegre edilmesine imkan verir.
 • Firma ve Ürün Gruplamaları sayesinde bilgiye kolay erişim sağlar.
 • Kullanıcıya Bilgi Bankası ve Haber bilgilerine kolay erişim için çapraz erişim metotları sunar.
 • Entegre Arama motoru sayesinde tüm bölümlerde ve firma bilgilerinde arama sağlar.
 • Sanayi Odası Sitesi için yazılım tabanlı Firewall "Ateş Duvarı" gelişmiş ek güvenlik sistemi sunar.