OCCONS KDS

OCCONS, danışmanlık hizmeti sırasında kuruluşunuzun var olan kalite sistemini geliştirerek firmanız için Kalite Doküman Sistemi (KDS) doküman sistemini oluşturarak firmanıza ve kalite ekibinize zaman, emek ve para tasarrufu sağlar; kurumsal bir kalite dokümantasyon altyapısını kısa sürede oluşturmanıza imkan verir.

 

OCCONS KDS kurumsal ölçekli projeler için düzenlenmiş ve OCCONS  TKYS Metodolojisine göre yapılandırılmış kalite dokümanlarından oluşan "hazır ve entegre" bir sistemdir.  OCCONS KDS büyük ölçekli dokümantasyon alt yapısı ve bu dokümantasyon sisteminin pratik bir şekilde destekleyecek bilgi işlem altyapısını  hedefleyerek kurumsal "bilgi arşivinizin" sürekliliğine ve etkinliğine imlan sunar.

Firmanızın tercihine göre KDPS Kalite Paylaşım Portal Sistemi Sunucusuna yüklenmiş ve çalışır halde kurularak kalite çalışmalarınızda "yıllar" kazandırır ve riskinizi düşürür.

KDS kapsamındaki tüm dokümanlar MSOfis 2003 formatın da olup MSOfis 2007 uyumludur.  EFS Entegre Form Sistemi  MSOfis 2003 uyumlu VBA yazılımları ve macroları kullanmaktadır.

 • OCCONS KDS Kalite Doküman Sistemi
  1. TKYS Kalite El Kitabı
   • ISO 9001:2008 Kalite Güvence Sistemi   ( OCCONS-TKYS kapsamına entegredir)
   • OCCONS TKYS - Toplam Kalite Yönetim Sistemi ( Opsionel; 500+ Form, Prosedür ve Plan Dokümanları)
   • OCCONS Sağlık Kalite Sitemi - TKYS tabanlı Sağlık Kalite Sistemi ( Opsionel; 2040+ Form, Prosedür ve Plan Dokümanları)
   • OCCONS SB-ÖHHKS, Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standardı (Opsionel;  TKYS'ye ek ve JCI ile entegre olarak 850+ Form, Prosedür ve Plan Dokümanları)
   • OCCONS JCI Kalite Güvence Sistemi  (Opsionel; SB-ÖHHKS'ye ek olarak 600+ Form, Prosedür ve Plan Dokümanları)
   • TKMYS- Toplam Kalite Maliyet Yönetim Sistemi (Opsionel;TKYS ye ek olarak 300+ Form, Prosedür ve Plan Dokümanları)
   • Finansal Yönetim Sistemi (Opsionel)
  2. Prosedürler/Süreçler    
   • Standart ISO Süreçleri
   • TKYS Süreçleri (Opsionel)
   • JCI Süreçleri  (Opsionel)
   • SB-ÖHHKS/JCI Süreçleri  (Opsionel)
   • Standart ve TKYS Süreç İş Akış Diyagramları (Opsionel; 250+ Süreç Diagramı)
   • İleri Süreç Paketleri (Opsionel)
  3. Talimatlar     
  4. Roller      
  5. Hizmetler  
  6. Formlar       Hastane Kalitesi Danışmanlık Modelleri
   • EFS Entegre Form Sistemi (Opsionel)
    • Planlama Tabloları
    • Veri Analiz Tabloları (Numerik ve Grafik)
  7. Ekler      
  8. Planlamalar
  9. Databank (Tercih edilen ISO-CC Sistemine bağlı)
   • Hastane Otomasyon Sistemi Entegrasyonu (Opsionel)
   • Bağımsız Veri bankası Sistemi (Opsionel)
  10. Kalite Yazılım Sistemleri (Opsionel; KDPS,DYS, DYS/JCI ve TKYS yazılımları)
  11. Kılavuz Dokümanlar (Kalite Sistemine Bağlı İçerik)

Ayrıca çeşitli kılavuz dokümanlarla desteklenen KDS,  kalite personelinin sisteme hızla uyum sağlamasına ve gerekli çalışmalara başlamasına yardımcı olmaktadır. KDS  aşağıdaki temel kılavuzları içermektedir.

 • OCCONS TKYS Kılavuz Dokümanları     (11. Kısım) 
  • OCCONS TKYS Formları (250+ temel form)
  • KGS Temel Prosedür Tanımları ( 120+ temel prosedür)
  • KEK Hazırlama Kılavuzu
  • EFS Uyarlama Kılavuzu
  • KGS İyileştirme Kılavuzu
  • TKYS Sistem Yapısı Kılavuzu

OCCONS KDS Dokuman Ornekleri