OCCONS KDPS Kalite Doküman Paylaşım Sistemi

Gelişmekte olan firmanızın günlük iş döngüsü arasında tüm kalite yönetimi, üretim, planlama, stok takip, muhasebe ve müşteri hizmetleri işlemlerinin kayıtlarının, departmanlarınız, ofisleriniz, müşterileriniz ve tedarikçiler arasındaki akışı firmanızın gelişmeyle birlikte ister istemez yavaşlayıp geriliyor... Belkide kalite tabanlı yönetim sisteminiz kapsamında ki bilgi işlem sisteminizde derlenen ilgili bilgileri, kontrollü ve güvenli bir şekilde personeliz, müşterileriniz ve tedarikçilerin kullanımına otomasyon kapsamında açsanız süreçleriniz hızlanacak ve verimliliğiniz artacak...

 

OCCONS geniş kapsamlı Kalite Yönetimi Sistemine sahip firmaların dokümantasyon yönetimlerini düzenlemek ve kurumsal Kalite Yönetimi  alt yapısının merkezi sistemini  oluşturan OCCONS Kurumsal Dokümantasyon Portalı Sistemini (KDPS)  geliştirmiştir.

ISO-CC KDO 

 

 

Orta veya Büyük ölçekli KOBİ, Hastane gibi büyük ve dinamik organizasyonlarda kalite sistemlerini ve "ilgili yönetmelik ve kuralları" güncel halde tutmak kendi başına büyük bir sorun...

Bir de buna tüm ilgili personelin "bir şekilde"  bilgilendirilmesini ve "habersizlikten" kaynaklanan risklerin yönetilmesini eklerseniz "kalitede güncel bilgi paylaşımı" daha büyük bir sorun haline gelecektir.

ISO 9001 bir yere kadar ama TKYS, JCI ve JCI'ın alt grubu olan SB-ÖHHKS gibi geniş kapsamla KGS dokümantasyonunu manuel olarak takip etmek ve tüm birimler arasında efektif bir şekilde paylaşmak bilgi işlem altyapısını "kaçınılmaz" kılmaktadır.

OCCONS özellikle Sağlık Kurumlarına kurulan Kalite Sistemlerinin çalışmalarını etkinleştirmek ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği ve işletmenize hazır bir sistem olarak kurulan  OCCONS KDPS sistemini  düşük maliyet ile sunmaktadır.

Kuruluşunuzun var olan kalite dokümantasyonlarının derlenmesini,  kolay paylaşımını ve takibini sağlayan
KDPS, bünyesinde  Elektronik Doküman Paylaşımını ve Takibini birleştiren entegre ve özellikle sağlık merkezlerinin ihtiyaç duydukları pratiklik düşünülerek tasarlanmış düşük maliyetli bir yönetim sistemidir.
ISO-CC KDPS
Tamamıyla WEB teknolojisiyle, FİRMAnızın içinde Intranet sistemi olarak çalışan veya internet den sadece size özel olarak ulaşabileceğiniz, OCCONS tarafından hazır sistem olarak bilgi işlem sisteminize bağlanan KDPS ilk günden Kalite Sisteminizin bilgi paylaşımını sağlayarak. dokümantasyon yükünüzü azaltarak kalite alt yapınızın etkinleşmesini sağlamaktadır.
 
İstendiğinde KDS ile entegre edilebilen KDPS sağlıkla ilgili 9 ISO , toplamda 52  kalite standardını desteklemekte; Toplam Kalite Yönetimi Metodolojisi kapsamındaki ileri yönetim sistemlerine veya diğer standartlara  uygunluğunu ve aynı zamanda “kalite çalışmalarının denetime hazır olmasını sağlamaktadır.

Elektronik doküman paylaşımı, kalite el kitabı veya formların dağıtılmasını veya derlenmesini kolaylaştırarak,  kağıtsız ofis” ortamında maliyeti azaltır.

Özetle KDPS, 
♦- Kalite bilgisinin takibini ve erişimini kolaylaştırarak, önemli zaman ve para tasarrufu sağlar...
♦- Özel yapısı sayesinde bilgiye erişimi kolaylaştırır..
♦- Kullanım kolaylığı sayesinde tüm personel tarafından kolayca benimsenir....
♦- Yönetim ekranları sayesinde kullanıcıların yetki ve erişim kontrolleri kolayca kontrol ve takip edilir...
♦- İç Duyuru bildirimini kolaylaştırır...
♦- Kağıt ve arşivleme ve insan gücü maliyetlerini büyük  ölçüde düşürür...
♦- Düşük operasyonel maliyeti sayesinde kullanımı avantaj sağlar..
♦- Toplu e-mail mekanizması ile tüm kullanıcıların özellikle bilgilendirilmesine sağlar..
♦- Esnek WEB ortamında kalite prosedürlerinin ve ilgili dokümanlarının  bir arada tanımlanmasına kullanılmasına imkan verir.

OCCONS KDPS hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız...
Kalite Dokuman SistemiAyrıca tercihinize göre OCCONS'un size sunabileceği  
Kalite Doküman Sistemi (KDS) ve DYS/JCI sistemleri size ilk günden kurumsal, entegre ve kullanılmaya hazır Kalite Sistemi oluşturarak çok kıymetli zaman kazanmanıza ve hizmetlerinizin kalitesini çok daha kısa zamanda uluslararası seviyeye yükselterek "kazanca" çevirmenize imkan sağlayacaktır.


ISO 9001:2008 ve diğer 52 farklı ISO standartlarınızı destekliyebileceğiniz Standard DYS sistemi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız...