WebXBIS İş Zekası Sistemi

xBIS / xERP / xRETAIL
Toplam Kalite Yönetimi Sistemi üzerine entegre 17 kurumsal yönetim sisteminin oluşturduğu OCCONS xBIS, özellikle kurumsallaşmış veya kurumsallaşmayı hedefleyen, orta/büyük ölçekli kobi ve holding seviyesindeki kuruluşlara düşük uyarlama/işletme maliyetli, merkezi bir iş akış ve yönetim çözümü sunmaktadır.

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi,
 • Kurumsal Müşteri Hesapları Yönetim Sistemi,
 • Kasa Satış ve Takip Sistemi,
 • Doküman Yönetim Sistemi,
 • E-Ticaret Yönetim Sistemi,
 • Sabit Yatırım Yönetim Sistemi,
 • İnsan Kaynakları Sistemi,
 • Ürün Yönetim Sistemi,
 • Üretim Kontrol Sistemi,
 • Kurumsal Ürün Satış Sistemi,
 • Kurumsal Satın Alma Sistemi,
 • Stok Takip ve Yönetim Sistemi,
 • Proje Yönetim Sistemi,
 • Finansal Takip ve Yönetim Sistemi,
 • Entegre Otomatik Mesaj ile Bilgilendirme/Uyarı Sistemi,
 • Stratejik Planlama Sistemi,
 • Denetim Sistemi,

 

xBIS-Kurumsal Yönetim Sistemi

Kalite Yönetimi tabanlı birbirine entegre yönetim sistemlerinin oluşturduğu OCCONS xBIS, özellikle kurumsallaşmış veya kurumsallaşmayı hedefleyen, orta/büyük ölçekli kobi ve holding seviyesindeki kuruluşlara düşük uyarlama/işletme maliyetli,  merkezi bir iş akış ve yönetim çözümü sunmaktadır.
xBIS, uygun modüller yapısı ile Kurumsal Kaynak Planlaması (xERP) veya Kurumsal Satış (xRetail) Sistemleri olarak uyarlanabilmektedir. 

xERP-Üretimde Kaynak Planlaması İhtiyacınıza Çözümümüz..


ERP, OCCONS ERP Sistemi düşük operasyonel maliyetli, entegre bir yapı altında kurumsallaşan bir işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm yönetim sistemlerini bir araya getiren İşletme Bilgi Sistemidir(BIS)...

Üretimde Entegrasyon...


xERP ürün ağacı sistemi üretimde kullanılan ürünlerinizin satış, stok ve satın alma bilgilerinizle entegre olarak size gerçek-zamanlı üretim planlaması imkanı sunmaktadır.

Üretimde SCADA...

xERP Üretim bantlarınız dan veya araçlar gibi sabitleriniz den gelen dijital bilgileri doğrudan toplayarak kullanır. Doğrudan elektronik bilgi toplayabilme yeteneği,  xERP’in size üretiminiz hakkında anlık ve doğru bilgileri ulaştırmasını sağlar. 

xRETAIL-Tüm Satış Sistemi İhtiyacınıza Çözümümüz

Sınırsız Mağaza veya Satış noktası...
Ürünlerinizi istediğiniz kadar satış noktasında müşterilerinize sunabilir veya stoklayabilirsiniz; xRETAIL size hangi ürünün ne zaman, kime kim tarafından satıldığını veya hangi raftan alındığını söyleyebilecektir.

B2B ve B2C e-Ticaret Yapıları Bir Arada...

Ürünlerinizi ister kurumsal müşterilerinize, onlara özel ürün katalogları ile yada doğrudan internet müşterilerinizin satışına sunun; xRetail sizi destekleyecektir.

Kurumsal Satın Alma...

xRetail, yaptığınız satın alma anlaşması doğrultusunda, tanımlı ürünleriniz için elektronik sipariş vererek tüm satın alma ve sipariş işlemlerinizde size destek olacak ve stoklarınızı optimum düzeyde tutacaktır.

 

xBIS/xERP/xRETAIL Yönetim Sistemleri 

Müşteri İlişki Yönetim Sistemi

 • Cari Müşteriler Yönetimi
 • İlişkiler Yönetimi

Kurumsal Müşteri Hesapları Yönetim Sistemi

 • Kurumsal  Müşteriler Yönetimi
 • İlişkiler Yönetimi

Kasa Satış ve Takip Sistemi

 • Kasa Satışları
 • Kasa Oturum Takibi ve Kontrol  

Doküman Yönetim Sistemi

 • Doküman Yönetimi
 • Taslak Doküman Yönetimi
 • Doküman Aktiviteleri Takibi

E-Ticaret Yönetim Sistemi

 • Ürün Katalogları
 • Promosyon Sistemi
 • e-Satış Yönetimi

Sabit Yatırım Yönetim Sistemi

 • Sabitler Yönetimi
 • Sabitler  Geliştirme Süreç ve Görev Takibi
 • Sabitler  Bakım Takibi
 • Sabitler Kullanım Yönetimi 

İnsan Kaynakları Sistemi

 • İş Alımı
 • İş ve Ödemeler
 • Yetenek ve Beceri Programları Yönetimi
 • Pozisyon İstekleri

Ürün Yönetim Sistemi

 • Mamül Kaynakları
 • Mamül İhtiyaçları 
 • Tedarikci/Hizmet Sağlayıcı Siparişleri
 • Tedarikci/Hizmet Sağlayıcı Teslimatları Takibi
 • Tedarikci/Hizmet Sağlayıcı Faturaları Takibi
 • Tedarikci/Hizmet Sağlayıcı Servisleri
 • Elektronik İhale/Fiyat Teklif Çağrıları

Üretim Kontrol Sistemi

 • Süreç ve Aktivite Şablonları Yönetimi
 • Süreçler ve Aktiviteler Yönetimi
 • Üretim İstekleri
 • SCADA Yönetimi

Stok Takip ve Yönetim Sistemi

 • Stok Alanları Tanımlama ve Yönetimi
 • Stok Hareket İstekleri
 • Stok Hareket Takibi

Kurumsal Ürün Satış ve Satın Alma Sistemi

 • Faturalama ve Takip
 • Müşteri Ürünleri
 • Ürün Anlaşmaları
 • Ürün Araştırmaları
 • Müşteri Satışları
 • Sipariş ve Teslimat Takip 

Proje Yönetim Sistemi

 • Proje Aktiviteleri
 • Proje Aktivite İstekleri
 • Aktivite ve Kaynak Havuzları Yönetimi

Finansal Takip ve Yönetim Sistemi

 • Finansal Hesap Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Ödemeler Takibi
 • Hareketler

Stratejik Planlama Sistemi

 • Risk Analizi ve Yönetimi

Denetim Yönetimi

 • Planlı Denetim

 

xBIS/xERP/xRETAIL Teknik Alt-Yapısı

Platform Bağımsız Teknoloji...

xBIS özellikle platform bağımsız olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Böylece Bilgi işlem sisteminiz ister Microsoft, ister Unix (Sun veya Linux v.b.) tabanlı olsun, xBIS size hizmet verebilir.

WEB Tabanlı Mimari...

xBIS WEB tabanlı mimarisi sayesinde kurumunuz intranet ve/veya extranet sistemine kolayca entegre olur. Ayrıca xBIS’in WEB tabanlı merkezi yapısı, operasyon sürecinizdeki bakım ve geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek bir unsurdur. xBIS bugün piyasada yaygın olarak bulunan (Microsoft IIS veya Apache Tomcat gibi) WEB sunucularının 90%’ın da sorunsuz çalışabilmektedir.

Modüler Yapı...

Tüm xBIS yönetim sistemleri modüler yapıdadır. Bu sayede, modüllerin veya alt modüllerin uyarlanmaları ve/veya geliştirilmeleri kolaylaştığı gibi sistemin güvenlik yapısına da ek kontrol sağlamaktadır. 

Güvenlik Mimarisi...

Kullanıcılar xBIS’e sadece kendilerine atanan Kullanıcı/Şifre ile giriş yapabilirler ve xBIS kullanıcıya sadece kendisine izin verilen modülleri açar. Ayrıca xBIS’in grup/modül giriş yetkisi atama mekanizması kuruluş çalışanlarınızın kolayca sistemin ilgili bölümleri için yetkilendirilmelerine imkan verir.

İş Nesneleri Tabanlı Tasarım (Object Oriented Design-OOD/OOP ve Business Object Modeling-BOM)...
Yazılım teknolojileri içinde en ileri mimari tasarım ve geliştirme tekniği olan OOD ve OOP xBIS’in ana mimarisinde kullanılarak sistemin tasarım açısından sağlam ve programlama açısından da %40’lara varan tekrar kullanım (reusabilite) seviyelerine çıkması sağlanabilmektedir.
Ayrıca bir adım daha ileri gidilerek, xBIS içindeki ERP Yönetim modülleri İş Nesneleri Modellemesine (BOM) göre geliştirilmiş ve sistemin iş süreçlerindeki tekrar kullanım oranları büyük ölçüde arttırılmıştır. xBIS’in bu tasarım özelliği size, uyarlamada ve geliştirmede %40 ile %60 lara varan kolaylık ve maliyet kazancı sağlayabilecektir. Üstelik OOD/OOP/BOM sayesinde sisteminiz büyüdükçe tekrar kullanım (reusabilite) kazancı oranınız da o kadar artabilecektir. 

Taslak Ekranlar...

xBIS sistemi, büyük ölçüde üzerine kurulduğu OCCONS-OCX teknolojisi sayesinde yeni tablolarınız için 2 dakika içinde yeni bir taslak ekran üretebilecek ve de uyarlama/geliştirme çalışmalarınızı kolaylaştıracaksınız. Süreç tasarımınız bittikten sonra taslak ekranları kolayca değiştirebilecek ve süreçlerinizi kolaylaştıracak BOM nesnelerini tekrar kullanarak,  hızlıca taslak ekranlarınızı son haline getirebileceksiniz.

Java Entegrasyonu...

xBIS, istendiği taktirde, birçok yazılım dili ile ama özellikle Java ile entegre edilebilinir. Bunun anlamı ise kuruluşunuzun bilgi işlem altyapısı için neredeyse sınırsız teknolojik genişleme imkanıdır.

Ayrıca xBIS’in Enterprise Java Beans (EJB) versiyonu geliştirme aşamasındadır. Bu versiyon ile xBIS, Dağınık Sistemler (Distributed Systems) ve/veya Mainframe seviyesindeki büyük ölçekli bilgi işlem platformlarında rahatlıkla hizmet verebilecektir.

WEB/HTML Ön Bellek (cache) ve WEB Sıkıştırma (compression)...
xBIS mimarisindeki html cache ve compression sistemleri, sunucudan gelen web sayfalarının, istendiği takdirde, ön bellek tarafından tekrar sunulmasını ve sıkıştırılarak kullanıcıya gönderilmesine imkan vermektedir. Bu özellik, xBIS’in özellikle çok kullanıcılı sistemlerde daha yüksek performansla çalışmasını sağlar. Ön bellek modüller için ayrı ayrı ayarlanabilmekte; böylece kritik veya az güncellenen modüller arasında hassas performans düzenlemelerine imkan vermektedir.