WebKOBIS Entegre KOBİ Yönetim Sistemleri

WebKOBIS özellikle KOBİlerin ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmış WEB Tabanlı entegre ERP3 Yönetim Sistemidir.

 

 

Hepimizin bildiği gibi KOBİlerimiz özellikle de küçük ölçekli veya yeni kurulan KOBİlerimizi dünyada firmalarıyla rekabet edebilmeleri için hızla ve sistematik bir şekilde yapılarak kurumsal altyapıya geçebilmeleri kaçınılmaz bir şart.

Yeni kurulan işletmelerde "yapılanma"nın ve "iş bağlantılarının" tam olarak kurulmamış olmasından dolayı işletme içindeki operasyonel kayıt ve takip çalışmaları genellikle geri plana atılır.

Bu arada, genellikle muhasebecilerin tavsiyesi üzerine alınan ve sadece ön muhasebe tutmak üzere kullanılan muhasebe yazılımları ise genelde işletmenin işini kolaylaştırmaktan çok muhasebecinin çalışmalarını rahat yapabilmesini sağlamaktadır.

Genellikle karışık, belirli bir bilgi ve tecrübe isteyen muhasebe yazılımlarının, KOBI'nin operasyonel personeli tarafından kullanılması zor ve gerçekte de pratik değildir. Bu sebeple bir çok mikro ve küçük ölçekli KOBI de muhasebe yazılımları, ne kadar büyük ve detaylı olursa olsun etkin kullanılamamaktadır.

WebKOBIS'in Mikro,Küçük ve Orta Ölçekli KOBİlere Özel Yaklaşımı...

Bunların tam aksine WebKOBIS, KOBInin pratik bir şekilde kurumsal yönetimi açısından gerekli kayıtlarını tutabilmesine odaklanmaktadır.

Bir son jenerasyon ERP3 sistemi olan WebKOBIS özellikle mikro ve küçük ölçekli, yeni kurulan KOBİler için hızla işletmelerini internet ortamında kayıt altına alabilecekleri özellikle basit ve günlük ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış entegre bir yönetim sistemlerdir.

WebKOBIS'in tasarımında sistemin, KOBİlerimiz için pratik ve kolay öğrenilen, KOBI'nin günlük ihtiyaçlarını cevap verecek şekilde tasarlanan bir ERP ortamı sunarak onların büyümelerine yardımcı bir ortam sunmak, gerektiğinde istenildiği kadar büyüyebilmesi ve hepsinden önemlisi satın alma ve sürdürme maliyetlerinin düşük olması temel faktörler olarak hedeflenmiştir.

Ayrıca WebKOBIS küçük ölçekli kobilerin üzerindeki donanım ve bilişim altyapısının yükünü düşürmek amacıyla 100% platform bağımsız WEB ortamında geliştirilmiştir. Bu sayede KOBI kolayca, ek uzmanlık ve donanım maliyetlerine maruz kalmadan WebKOBIS sistemini işletebilir ve kullanıcı sayısında bir teknik sınır yoktur; kullanıcı sayısı KOBİ'nin ihtiyacı doğrultusunda arttırılabilir.

Firmanız için kuracağımız WebKOBIS sistemi ile günlük operasyonunuz kapsamında satış destek, teklif, iş takibi stok ve varlık yönetimi gibi kurumsal sistemleri altyapınıza kolayca ekleyecek, internet ortamında güvenli bir şekilde faydalanabileceksiniz.

Hosting olarak firmanız için "güvenli ortamda" kurulan WebKOBIS, Sizin yazılım, donanım ve bilgi işlem işletimi gibi tüm maliyet ve "dikkat dağıtıcı" unsurlardan sıyrılarak günlük işinizi Ofisinizden evinizden veya seyahat sırasında internete bağlı herhangi bir bilgisayardan yapmanıza imkan vererek size zaman ve rakiplerinize göre hız kazandırır.

WebKOBIS özelllikle yeni kurulan ve küçük ölçekli KOBIlerin ihtiyaç duyduğu pratiklik ve basitlik düşünülerek tasarlanmıştır:

WebKOBIS ERP3 Entegre Sistemi
 

 

Daha fazla bilgi için www.WebKOBIS.com sitemizi ziyaret ediniz.

 

WebKOBIS 7/24 Online CloudWebKOBIS 7/24 Online ERP SistemiWebKOBIS Karşılaştırması