HK-TKYS Tablet versiyonu ile Hastanenizi daha etkin yönetebilirsiniz...

HK-TKYS sisteminin tabletPC ve kioslşar için özel olarak düzenlenmiş versiyonu HK-TKYS Tablet ile dokümanların yükünü kaldırıp hastane verileriinizi online toplayabilirsiniz..

Daha fazla bilgi için tıklayın.