Oldes Çökdü

Oldes ÇÖKDÜ yüksek öğrenimini Boğaziçi ve Melbourne Üniversitelerinde Bilgi İşlem ve Yönetim Sistemleri üzerinde yaptı. Melbourne Üniversitesinde eğitimi sırasında, Melboune, Oxford ve MIT ünivesiteleri arasında ortaklaşa olarak yürütülen Bilgi Sistemleri Data Verimlilik Analizi araştırma projesinde burs kazandı ve proje kapsamında çalıştı. Türkiye'de YapıKredi Bankası ve sonrada YapıKredi-Bilpa'da bilgi işlem üzerine çalıştıktan sonra Avustralya'da OCCONS IT Danışmanlık Hizmetlerinin kurucu ortağı olarak firma direktörlüğünü yaptı.

1994'te Avustralya Bilişimciler Grubu'na aday gösterilen ve 1997'de kabul edilen Oldes ÇÖKDÜ, Avustralya Posta, Avustralya National Rail Demiryolları, Avustralya National Bank, Telstra-Avustralya Telecom, MAI; IBM, DMR, KPMG Uluslararası Danışmanlık Firmaları altında Yönetim Bilgi Sistemleri ve Yapılandırma projelerinde Stratejik ve İş Geliştirme Planlaması, Proje Yöneticisi ve Sistem Mimarı rollerinde bulundu. Avustralya National Bank da ayrıca firma operasyonel risk yönetim sistemlerinin oluşturulmasında görev alarak risk yönetimi metodolojisini oluşturdu. Avustralyada , aralarında Citibank'ın da olduğu konsorsiyum ortaklığı olan Mortgage Alliance ınternational'ın kuruluşunda işletme operasyon yapılandırması, İş dosyasının oluşturulması ve ilgili bilgi işlem sistemlerinin tasarımı süreçlerini yönetti. OCCONS bünyesinde geliştirilen çeşitli özel Yönetim ve Performans Takibi Sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi süreçlerini yürüttü.

Türkiye'ye döndükten sonra OCCONS Türkiye'yi kuran Oldes ÇÖKDÜ, Türkiye'de Avrupa Birliği ile geliştirilen GAP ideresi projesinde planlama sürecinde danışman ve olarak görev aldı. Pazarlama Yönetimi, Genel Yönetim, Kalite Yönetimi, Mali ışler ve Finans ve Bilgi ışlem Sistemleri konularında KOSGEB eğitim danışmanı havuzundadır. Halen OCCONS Kalite ve Yönetim Sistemleri kapsamında Performans ve Efektiflik takip sistemleri çalışmalarını yürütmektedir.

 

Elvan Ebinç


Elvan EBİNÇ, Ankara Siyasal Bilgiler İktisat bölümünde yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra İmar Bankası ve Toprak Bank'ta Müfettiş olarak çalıştı. Bu süre içinde çeşitli denetim ve çalışmalarında bulanan Elvan EBİNÇ, Toprak Bank Bilgi Sistemi yapılandırması projesinde analist olarak ihtiyaç analiz dosyasının oluşturulmasında görev aldı. Ayrýca Toprak Bankta kurum içi eðitimlerin hazýrlanmasý çalýþmalarýnda bulundu.

OCCONS'un (Türkiye) kurucularından ve danışmanlarından olan Elvan EBINÇ, 2003'den itibaren OCCONS bünyesinde Finansal Yönetim, Toplam Kalite Finansal Yönetiminde Maliyet çalışmalarının ve OCCONS bünyesindeki kurumsal eğitim çalışmalarının planlanması, geliştirilmesi ve koordinasyonlarını; aile işletmelerinin kurumsallaşması sürecindeki mali yapılandırma, muhasebe sistemlerinin BASEL II kriterlerine uyarlanması ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmektedir.

Pazarlama Yönetimi, Genel Yönetim, Kalite Yönetimi, Mali İşler ve Finans ve Finansal Bilgi İşlem Sistemleri konularýnda KOSGEB eðitim danışmanıdır. Elvan EBİNÇ evli ve bir çocuk annesidir.

 
 

Tolga Yeşil

Tolga YEŞİL 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.M.Y.O Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu. 2001 yılından itibaren İzmir ve Istanbul'da çeþitli yazılım firmalarında, otomasyon sistemleri üzerinde yazılım geliştirdi

2007 de OCCONS ekibine katılan Tolga, yazılım geliştirme ve ARGE alanlarında danışmanlık yapmaktadır.

2008 den itibaren OCCONS İstanbul Bölge Temsilciliğini ve Danışmanlını yürütmektedir.

 
 

Çiğdem Tecer

Çiğdem TECER, Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölününden sonra iş hayatına çeşitli firmalarda başladı. 1993 yılında Tecer Otomotivde İþletme Yöneticisi rolünü üslenerek operasyon ve mali işler çalışmalarını sürdürdü.

Finansal Planlama ve Analiz konularında yoğunlaşan Çiğdem TECER, aile işletmelerinin kurumsallaşması sürecindeki mali yapılandırma ve muhasebe sistemlerinin BASEL II kriterlerine uyarlanması çalışmalarını yürütmektedir.

2004 yılnda Mali Müşavir olan Çiğdem TECER, OCCONS Danışmanlık çalışmaları kapsamındaki finansal planlama çalıþmalarına destek vermekte; muhasebe konularında firma içi-özel ve seminer eğitimleri vermektedir.

Çiğdem TECER iyi derecede Fransızca bilmektedir.

 

 

Muhammet Yavuz

Muhammet Yavuz  1977 yılında İskenderun'da doğdu. Adana Anadolu Lisesi ve Adana Fen Lisesi'nden sonra lisans eðitimini O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü, yüksek lisans derecesini Ç.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü'nde almakla beraber çevre mühendisliðinde akademik çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Çevre sektöründe bir süre tecrübe edindikten sonra akademik çalışmalarının yanında ISO 9000 Baþdenetçi Sertifikasını aldı. Ayrıca, kalite yönetimi ile beraber çevre yönetim sistemleri; iş sağlığı ve güvenliği konularýnda iþletmelere eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri verdi. Danışmanlık ve eğitim çalışmalarının yanında bazı Dünya Bankası ve Avrupa Birliği destekli projelerde giriþimcilere yönelik yapılabilirlik raporu ve iş planı geliştirilmesinde danışmanlık yaptı.

İyi derecede ingilizce bilen Muhammed Yavuz, evli ve bir çocuk babasıdır.


 

Metehan Bolat

Metehan BOLAT Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3. Sınıf  öğrencisi iken 2010 yılında  OCCONS'a ilkkez geldi ve 2011, 2012  yıllarında bu geleneği sürdürdü ve  Stajer Programcı olarak çeşitli programlama görevlerini başarıyla tamamladı.
 
OCCONS Danışmanlıkta 2012 yılında MikroKOBIS projesini tamamlayan Metehan BOLAT halen Data Analisti, Programcı olarak görev yapmaktadır.
 
 
 

Burak Durukan

Burak DURUKAN 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009 yılından Onur Hava Yolları Taşımacılık ve Elkotek Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerinde çalıştı.  OCCONS Danışmanlıkta 2011 de yapmış olduğu stajdan sonra  Burak Durukan Final Dersanelerinde Öğretmen olarak çalıştı.
 
2012 yılında tekrar OCCONS Danışmanlığa dönen Burak Durukan Data Analisti, Programcı olarak başarıyla görev yapmaktadır.
 

Proje Ekibi...

Proje odaklı çalışan OCCONS, proje ihtiyaçlarına göre danışman ve teknik proje ekibi oluşturmaktadır.