OCCONS TKYS metodolojisinin en önemli özelliği 10 ISO standardının bileşkesi olup, entegre bir bilgi işlem platformu üzerine kurulmuş olmasıdır. OCCONS TKYS yapısının bu özelliği, özellikle  küçük ve orta ölçekli firmalara kalite sistemlerinin gelişimini incelediğimizde gördüğümüz firmanın kalite ve yönetim sistemlerin bilgi sistemlerine dönüşmesinde ve yapılaşmasında geçen  5 ile 10 yıllık bir zaman sürecini kazandırabileceğini; çok kısa bir zaman diliminde yönetim ve sistem entegrasyonlarının tamamlandığını görmekteyiz. 

OCCONS,  kurumsal veya kurumsallaşma yolundaki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları kritik kurumsal kalite yönetiminin alt yapısının kurulması ve uygulanması yolundaki Toplam Kalite destekleri sunmaktadır.

 

OCCONS,  Kalite Yönetim Sistemlerini oluşturma veya geliştirme yolundaki müşterilerine, entegre kalite yönetim sistemleri  geliştirme hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Bilgi İşlem sistemleri ile desteklenebilen OCCONS çözümleri işletmeniz için entegre "karar destek sistemi" oluşturur. 

 

Sağlık Bakanlığının 2010'da yürürlüğe koyduğu hastaneler için hizmet kalite standardı, temeli JCI standardı olan, sağlıkta toplam kalite normları üzerine oluşturulmuş standarttır. 


OCCONS HastaneKalitesi ekibimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kriterleri ile birlikte, JCI Standardına uyumlu ve Bilgi İşlem destekli olarak geliştirdiği Sağlık Bakanlığı  Hastane Hizmet Kalite Standardı (SB-HHKS), özel sağlık kurumları için entegre bir kalite ve yönetim çözümü sunmakta; JCI Akreditasyonunun alınması konusunda tek-seferde-çözüm danışmanlık ve sistem paketi oluşturmaktadır.

Ülkemizde yaygınlaşan standartlaşma sürecinde, danışmanlık hizmetlerini ve buna destek olan bilişim sistemlerini entegre şekilde sunan ilk danışmanlık firmalarından birisi olan kuruluşumuz Hastane Kalite çalışmalarında Toplam Kalite Yönetimi uygulayan OCCONS, JCI standartlarına göre düzenlenmiş Entegre Doküman Yönetim Sistemi olan HK-TKYS sayesinde JCI çalışmalarını hızla ve net bir şekilde tamamlamaktadır. 

occonsbanner19