WebİGS İş Güvenlik ve Sağlık Otomasyonu, OSGB'lerin,  KOBİ'lerin, İş Güvenliği veya Sağlık Uzmanların iş yerlerindeki İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm bilgi ve çalışmalarını T.C. ÇSGB'nin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak kayıt altına almada eşsiz bir engtegre yönetim ortamı sunar. 

occonsbanner12