Firmanızın altyapısını geliştirmek amacıyla başlatacağınız ARGE ve Yapılanma projelerine  KOSGEB destek programları çerçevesinde destek alabilir, Firmanızı daha kurumsal bir yapıya kavuşturabilirsiniz.

 

 

KOSGEB için hazırladığınız detaylı projeler doğrultusunda bağımsız değerlendiriciler tarafından uygun görülen projelere aşağıdaki paketler çerçevesinde karşılıksız hibe desteği sağlanacaktır.

Destek kapsamında KOBİ'lerin Yönetim, kalite, mal ve üretim kapasitelerinin arttırılmasını amaçlayan entegre projeleri, yeni üretim teknolojilerinin uygulanması projeleri, kalite yönetim sistemleri ve gerekli ulusal, uluslararası belgelerin alınması, pazarlamayı geliştirme ve temiz enerjili üretim projeleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda KOSGEB in  açtığı 2 yeni programdan birisine OCCONS ile beraber hazırlayacağınız KOSGEB Projesi ile başvurabilirsiniz:

KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

·         İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,·         KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,·         İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,·         Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.      
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi        3 yıl
Proje Süresi              6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti     150.000 TL
Destek Oranı            1.ve 2. Bölge için %50,
                                     3.ve 4. Bölge için %60

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ:
     Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,·         Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,·         KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, ·         Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,·         İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,·         Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
PROJE SÜRESİ
·                                 Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, ·                                 Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

·                                 Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

         AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Destek Üst Limiti (TL)
DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
   
İşlik Desteği
İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği
12.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
100.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
200.000
75
Personel Gideri Desteği
100.000
75
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
Proje Geliştirme   Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
75
Eğitim Desteği
5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
25.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
   
Kira Desteği
18.000
75
Personel Gideri Desteği
100.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği
150.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
200.000
75
 

OCCONS KOSGEB Projesi Kapsamında size şunları sunacaktır:
  • Proje Dokümanının Hazırlanması
  • Kurumsal Entegre Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması
    • Yukarıdaki paketler çerçevesinde Firmanızın ihtiyaç duyduğu, Kalite Sistemi, CRM sistemi, Üretim Planlama ve Takip,  performans takip ve belgelendirme gibi çalışmaların tek ve entegre bir sistem olarak Firmanıza Özel olarak yapılandırılması,
  • Entegre Bilgi İşlem Sistemlerin Oluşturulması,
    Yukarıdaki paketler çerçevesinde proje kapsamındaki aktiveitelerin tek ve entegre bir sistem olarak Firmanıza Özel olarak geliştirilmesi,
    • Entegre Satış Gücü, Satış Takip ve Müşteri İlişkileri (CRM), Teklif Takip, Personel Takip, Üretim Planlama ve Takip (ERP) , Doküman Yönetim Sistemleri, Satın Alma Yönetim  Sistemlerinin Oluşturulması,
KOSGEB'in size sunduğu bu imkandan en etkin şekilde faydalanabilmek için lütfen bizi arayınız.
occonsbanner18