Günümüzün karmaşık  iş dünyasının gerektirdiği “İstemler”in ve “Veri Kaynakları”nın önceden belirlenmesi ve netleştirilmesi önemlidir.  Eğer şartlar uygunsa ve müşterinin tercihi doğrultusunda böyle bir çalışmada "Prototipleme" metodu tercih edilebilir

 

Müşteri ihtiyaçlarının belirsiz veya  net olmadığı durumlarda yazılımla geliştirilecek "fikrin" şekillenmesi ve belirsizliklerin netleştirilmesi amacıyla hizla bir prototip geliştirmenin şart olabilir.

Bu gibi durumlarda OCCONS teknik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla, istemlerin ve veri kaynaklarının netleştirilerek belirlenmesi ve aktörler tarafından fikir birliğine en kısa ve en net şekilde ulaşılması için uluslararası bir metodoloji olan Rapid Application Development (RAD) Metodolojisi kullanmaktadır.

 

RAD’in Avantajı ve Dezavantajı

Bir RAD projesi sonunda bir bitmiş ürün çıkmaz, çıkması beklenemez; ana hedef istenen ya da beklenen sonuç için gerekli ihtiyaçları belirlemektir. Burada ihtiyaçların hızla netleştirilmesi özellikle  geliştirilecek "fikir" üzerindeki netliği sağlamak ve özellikle Nihai Faydalanıcının/Müşterinin istenen çalışma üzerinde daha net istemler belirtmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Eğer RAD sonunda ortaya çıkmış istemler yeterince netleşmiş ve prototip ihtiyaçları karşılayacak ise Nihai Faydalanıcı ortaya çıkmış prototipi kabul eder ve prototip üzerinden bir sonraki geliştirme sürecine geçerek sistemi tamamlar.

Eğer RAD sonunda ortaya çıkmış istemler yeterince netleşmiş ve prototip, bir şekilde ortaya çıkmış kesinleşmiş istemler sonucunda ilerideki ihtiyaçları karşılayamayacak durumda ise Nihai Faydalanıcı/Müşteri ortaya çıkmış ve kesinleşmiş Sistem Konsept Tasarımı Dokümanı ve İstemler üzerinde yeni ve daha kapsamlı bir geliştirme projesine başlayarak final yazılımı geliştirme sürecine girer.

RAD metodolojisi mümkün oranda küçük etkin bir ekiple en kısa zamanda ihtiyaçları belirlemeye odaklandığından dolayı diğer alışılmış I.T. projelerindeki gibi geniş yazılım ekiplerini, analiz, dokümantasyon ve test süreçlerini göz ardı eder. Bu sebeple çıkan sistem bir prototiptir!.. 

RAD sürecinin tamamlanması ile netleşen istemler, bir sonraki süreçte başlayacak olan daha kapsamlı ve organize “sistem geliştirme” aşamasının girdileri, yani yazılım teknoloji ve ekiplerini belirlemek, daha detaylı analiz yapılması gerek noktaların belirlenmesinde, geliştirme ve test süreçlerinin hazırlanmasında kullanılır.  

 

Özetle: 

RAD’ın avantajları

  • Hızlı karar verme, 
  • Zaman Kazanımı,
  • Düşük Maliyet,
  • İletişim aksaklıklarını ortadan kaldırarak istemlerin hızla netleştirilmesi. 

 

RAD’ın dezavantajları

  • İstemlerin yanlış belirtilip ya da tanımlanması durumunda komple başarısızlık oluşabilir. RAD Ekibin küçüklüğü 3. 4. şahıslardan gelebilecek olası uyarıları imkânsız hale getirir...
  • Ortaya çıkacak prototipin, netleşen istemler sonucunda kullanılamayacak olması olasıdır. Netleşen ihtiyaçlar daha farklı bir yaklaşımı ya da teknolojik ihtiyacı gerektirerek, geliştirilen prototipi tamimiyle geçersiz kılabilir.  

 

Yukarıda belirtilen RAD’ın Dezavantajlarını minimize edip kontrol altına alınması için RAD Ekibini oluşturan Nihai Faydalanıcının ve Teknik Sistem Mimarının son derece tecrübeli, karşılıklı yapıcı iletişim içinde ve sonuca odaklı olmaları projenin başarısı açısından kritiktir. 

Bu sebeple OCCONS Nihai Faydalanıcıdan/Müşteriden sadece uygun tecrübeye sahip temsilcilerin RAD ekibine katılmasını talep eder.

 

OCCONS-RAD’da İstemlerin Derlenmesi

RAD çalışmaları sırasında ortaya çıkan istemler Teknik Sistem Mimarı tarafından derlenerek tanımlanacak ve RAD ekibinin onay ve bilgilerine sunulacaktır. 

OCCONS-RAD istemleri iki ana grupta derlenecektir.

  • Nihai Faydalanıcıların TFV Analiz Sistem’inden istekleri (Kullanıcı İstemler) …
  • TFV Analiz Sistemi’nin istemleri destekleyebilmesi için gerekli dataları sağlanması amacıyla yapılacak sistem geliştirme (Veri Kaynakları İstemleri) …

 

OCCONS-RAD’da Prototip Çalışması 

OCCONS prototip oluşturma çalışması nihai çalışma ortamı olan web ortamında çalışabilecek, düşük maliyetli, açık kaynak kodlu, yaygın olarak kullanılan güvenilir teknolojiler kullanılarak yapılmaktadır. Bu sayede OCCONS-RAD çalışması sonucunda ortaya çıkacak olan prototipin, netleşmiş istemler ışığında Nihai Faydalanıcılar tarafından” bitmiş-sistem” olarak kabul edilip geliştirme sürecine devamı mümkün oranda sağlanmış olacaktır.

Bu sebeplerle, OCCONS-RAD Prototip çalışması PHP web yazılım dili ve MySQL Veri tabanı üzerinde yapılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için tıklayın

  

occonsbanner05