TFV Projesi kapsamında OCCONS tarafından geliştirlien yazılım sistemlerinden birisi olan TFV-HGHub Nihai Kullanıcısı olan İHKİB tarafından onaylanarak kabul edildi.

 

Pilot 1 ve 2 - Hazır Giyim Sektöründe Dijital Tedarik Zinciri Kurulması Modeli Kurulması Projesi

 

1. Pilot Çalışması kapsamında, Türk hazır giyim sektörü ele alınmış, proje kapsamında sektör ihtiyaçlarının tespitine yönelik arama konferansı düzenlenmiş, saha araştırmalar, nicel analizler ve paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda hazır giyim sektörü paydaşlarını bir araya getirebilecek yeni bir dijital tedarik zincirine duyulan ihtiyaç tespit edilmiş, saha araştırmaları ve analizler, bu ihtiyacın gerekliliğini doğrulamış ve oluşturulacak dijital tedarik zincirinin giyim sektörünün toplam faktör verimliliğini arttıracağı öngörülmüştür.

 

Söz konusu toplantıda Proje ekibi tarafından TFV Projesinin ve İHKİB arasındaki iş birliği ve Pilot 1’de gelinen nokta hakkında bilgi verilmiş; değer zincirlerinde dijitalleşmenin sağlanması ve hazırlanan prototip yazılımına yönelik bir sunum yapılmıştır.

 

Pilot -2 kapsamında OCCONS, öngörülen Türk hazır giyim sektörü firmaları arasında işbirliğini ve ticareti güçlendirerek "coloborative production" imkanların arttıracak olan TFV-HGHub sisteminin prototip örneğini geliştrirerek İHKİB'e sundu.  Hazır Giyim sektörünün öncü firmalarının da aralarında olduğu bir "uzman" ekip tarafından değerlendirilen sistem çözümü  İHKİB tarafından kabul görerek 2019 yılı planlamasının içinde yer aldı...

TFV projesi kapsamında geliştirilmiş TFV-HGHub T.C. Kalkınma Bakanlığının sunacağı 11. Kalkınma Planı içerisinde yer alarak Türk Hazır Giyim sanayisini geliştirmek için hazırlanan yol planının temel taşlarından birisi olarak yerini almış oldu.

 

   

 

Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmaktadır. Projenin nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı, sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir.

Proje sunum videosu için burayı tıklayınız.

 

occonsbanner03