WebKOBIS ERP3 özellikle kurumsallaşmış işletmelerin ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmış WEB Tabanlı entegre ERP3 Yönetim Sistemidir.

Hepimizin bildiği gibi İşletmelerimizin ve KOBİlerimizin özellikle de küçük ölçekli veya yeni kurulan KOBİlerimizi dünyada firmalarıyla rekabet edebilmeleri için hızla ve sistematik bir şekilde yapılandırılarak kurumsal altyapıya geçebilmeleri kaçınılmaz bir şart.

Yeni kurulan işletmelerde "yapılanma"nın ve "iş bağlantılarının" tam olarak kurulmamış olmasından dolayı işletme içindeki operasyonel kayıt ve takip çalışmaları genellikle geri plana atılır.

 

 

WebKOBIS ERP3 ile sisteminiz kendinize göre kurun...

WebKOBIS, işletmenizin ihtiyaç duyduğu kurumsal altyapıyı hızlı ve pratik bir şekilde oluşturur.

En son jenerasyon ERP sistemi olan WebKOBIS ERP3 özellikle kurumsal altyapılarını oluşturmayı hedefleyen işletmelerin internet ortamında hızla iş süreçlerini yürütebilmelerini ve günlük operasyonlarını kayıt altına almalarını sağlayacak basit ve günlük ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış entegre bir yönetim sistemi ailesidir. 

Kurumsal yapınıza ve işletmenizin büyüklüğüne göre şekillendirebileceğiniz WebKOBİS ile  küçükten başlayıp  işletmeniz büyüdükçe sizde sisteminizi büyültebilirsiniz.

WebKOBIS ERP3 80+'in üzerinde kurumsal modülüyle işletmenizin her yönünü, her süreci entegre bir yapıda kayıt altına almanızı sağlayarak etkinliğinizi ve performansınızı arttırır.

 

 

Daha fazla bilgi için www.WebKOBIS.com sitemizi ziyaret ediniz.

 

occonsbanner19