01.04.2013 tarihi itibarıyla Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları ve poliçe şablonuna ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

 

Elinizde bir kılavuz olması açısından değişiklikle hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum..

 

Öncelikle en büyük soru işareti olan soruyu yanıtlayayım mevcutta devam eden kasko poliçeniz Genişletilmiş Kasko grubuna girmektedir.Bu da kasko ürünü ile alakalı piyasa koşullarından bağımsız fiyat artışları olmayacağı anlamına gelmektedir. Hazine şirketlerce belirsiz bırakılan poliçedeki bazı unsurların itilafa düşmeksizin çözümlenebilmesi yönünde poliçe metninin daha anlaşılabilir olmasını sağlamıştır.

 

Değişiklikler başlıklar halinde aşağıdaki gibidir;

 

Değişiklik 1 : Şekilsel değişiklik, sigortalıların, farklı sigorta şirketlerinden alacağı kasko sigortası tekliflerini daha kolay karşılaştırabilmesini ve hasar anında sigortalı ile sigortacı arasında ihtilaf doğurabilecek hususların, önceden poliçede belirtilmek suretiyle giderilmesi amaçlanmış, Sigortalıların, teminat kapsamını, muafiyetleri, özel şartları, vs. diğer hususları kolayca anlayabilmeleri ve kıyaslama yapabilmeleri amacıyla poliçede yer alan bilgilerin, tüm sigorta şirketleri tarafından aynı sırayla yazılması kararlaştırılmıştır. Tam hasar durumunda aracın rayiç bedeli araştırılacak ve rayiç bedeli üzerinden hasar ödenecek. Aşkın/ Eksik sigorta uygulanmayacaktır.

 

Değişiklik 2 : Poliçe üzerinde araç değeri yer almayacaktır.   Poliçelerde belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları, aracın rayiç değerine kadar teminat altındadır. Araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, bedellerinin poliçede belirtilmesi koşuluyla sigorta kapsamı içindedir.

 

Değişiklik 3 : Kasko türleri tanımlanmıştır bu ürünler verilen teminatlara göre değişiklik gösterecek,Verilecek teminatın kapsamına göre ürün isminde “Dar Kasko”,“Kasko”, “Genişletilmiş Kasko” veya “Tam Kasko” ifadesi geçecektir. Mevcutta devam eden kasko poliçeniz Genişletilmiş Kasko grubuna girmektedir.

 

Değişiklik 4 : Yeni teminatlar eklendi. Ek sözleşme ile alınabilecek yeni teminatla aşağıdaki gibidir.. Sigorta şirketleri kasko türlerine göre bu teminatları ek sözleşme ile verecek, talep edilmesi yeterli olacak..

 

·                1 ) Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar, Genişletilmiş kasko’da ek teminat olarak sadece kemirgen teminatı var, diğer teminatlar için özel talep gerekiyor gibi duruyor..

2) Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar, bu teminat ek sözleşme ile alınabilecektir.

3) Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar. Kırılma teminatı, kazadan bağımsız makine aksamı ile ilgili bir teminat..Satın alınmasında fayda vardır. Makine Kırılmasında verilen teminatlar gibidir.

                         

·                  Değişiklik 5 : Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı (onarım yerine tedarik/parçanın onarımı mümkün değilse tedarik, vb.), tedarikin yapılacağı parça türü (orijinal/eşdeğer parça) ve onarımın sigortalının mı yoksa sigorta şirketinin mi belirleyeceği servis/tamirhanede yapılacağı hususu poliçede belirtilecektir. Bilgi amaçlı yazıyor. Müşteri bunu görmeli, okumalı ve hasar anında bu şekilde olacağını bilmelidir.

 

 

            Bu zamana kadar satın aldığınız teminatların üzerinden kısa kısa geçersek;

 

            Ana Teminatlar

 

a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, teminata sahipsiniz.

           

b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, teminata sahipsiniz

 

c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, teminata sahipsiniz

           

d) Aracın yanması, teminata sahipsiniz.

 

e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminata sahipsiniz.

 

                       

 

Ek sözleşmeyle teminat altına alınabileck teminatlar.

 

a)Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

 

b) Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

 

c) A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,teminata sahipsiniz.

 

d) Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar, teminata sahipsiniz.

 

e) Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, teminata sahipsiniz.


f) Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, teminata sahipsiniz.

 

g) Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, teminata sahipsiniz.

 

4.8. Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, isteğe bağlı olarak eklenebilir

 

4.9. Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar, isteğe bağlı olarak eklenebilir

 

4.10. Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar, isteğe bağlı olarak eklenebilir

 

4.11. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, teminata sahipsiniz.

 

4.12. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar, teminata sahipsiniz.

 

4.13. Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar, teminata sahipsiniz.

 

4.14. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar, isteğe bağlı olarak eklenebilir

 

4.15. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

 

Sigorta poliçesinde yukarıda sayılmayan ve bu Genel Şartlarda teminat dışında kalan zararlar arasında düzenlenmeyen rizikolar için de ek sözleşme ile teminat sağlanabilir.

 

 

Genişletilmiş Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

 

 

 

Saygılarımla,

      İLKNUR KIRBAŞ

      0 532 792 08 33 (cep)

      0 322 457 34 09 (tel)

      0 322 454 50 00 (tel)

      0 322 453 30 99 (faks)

     0 322 459 86 32 (faks)

http://www.ilknurkirbassigorta.com

Çevreye olan sorumluluğumuzu düşünerek gerekmedikçe çıktı almayınız / Kindly consider your environmental responsibility before printing

occonsbanner11