Finansal analiz işletmelerde muhasebe kayıtlarını baz alarak işletmenin gelir gider ve nakit akımlarını analiz eden bir disiplindir. Finansal analizin amaçlarını söyle sıralayabiliriz,

Yatırım teşvik belgesi almamış olupta, yatırım yapmak isteyenlere devlet yatırım indiriminden yararlanması için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Ek.2 maddesinin 1.fıkrasının 4.numaralı bendinde 4108 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle yeniden düzenleme yaparak indirim imkanı sağlamıştır. 

01.04.2013 tarihi itibarıyla Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları ve poliçe şablonuna ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

occonsbanner08