“İşletmemizin çalışmalarını kayıt altına alıyoruz!....” 

Nereye ve kimin standartlarına göre?...

Oluşum aşamasındaki veya kurumsallaşma sürecine geçmeyi hedefleyen her firmanın ilk aldığı karar, hızla üretim ve temel personel altyapısını oluşturmak olmaktadır. Bu yoğun süreç içinde yeni personel, ihtiyaçları olan bilgileri genellikle kendi geçmiş tecrübelerinde edindikleri bilgi ve becerileri kapsamında hazırladıkları çeşitli dokümanlarda tutmakta ve çalışmalarını bu BİLGİ HAVUZUNU kullanarak takip etmektedir.

Bireysel bilgi ve standartlara bağlı olarak kurulan bu tip doküman sistemlerinin devamlılıklarını ve geliştirilmelerini sağlamak ise zor veya mümkün olmamaktadır. Zaman içinde oluşacak olan doküman sisteminin eksikliği ise genellikle tahminlerin çok ötesinde zarara ulaşabiler, istenmeyen bir kayıp olmaktadır!..

 

Yönetiminizin Gidişini Takip Etmek: ama NASIL?

Yeni oluşturulan hızla başlanan oluşum veya yapılaşma çalışmalarında kurumsal yapılaşma açısından genellikle 3 önemli nokta atlanmaktadır:

  1. İşletme içerisindeki faaliyetler ancak kayıt altına alarınarak somutlaştırılır ve bir sistem haline sokulur; üretime ve satışa odaklanan yönetimler,  bu noktayı başta ihmal ettikleri için işletmenin oturması daha da uzun zaman alabilir...
  2. sınırlı tecrübeye sahip personelin hazırladığı, henüz oturmamış form sistemlerinin oluşturduğu KALİTE BOŞLUKLARI, bilginin sızıp gitmesi ile işletmenin RİSKİNİ, ve bunları kapatmak için gereken zaman ve de  iş yükü, MALİYETi arttıracaktır, ve
  3. işletmenizin verimliliğini yönetmeniz için gerekli bilgi, ancak doğru “BİLGİ HAVUZU” oluşturulduğunda birikir ve zaman içinde düzenlenerek “YÖNETİME YARARLI VERİ” haline dönüştürülür...

Küçük-Orta ölçekli bir işletmeyi örnek alırsak ve de personel maliyetini güncel ücretten hesaplarsak bile, gerçek anlamda bir kalite sistemi çalışması için yapacakları ARGE yatırımı, riskleriyle birlikte 3yıl (ISO belgesi 3 yıllıktır..) içinde 100000 TLyi rahatlıkla geçebilit...

Bu sebeple en baştan tam kapsamlı bir kalite yönetim ve dokümantasyon sistemin kurulması işletmeye, yukarıdaki konular kapsamında verilen zarardan çok küçüktür. Fakat malesef çevremizdeki  bir çok işletme yönetimi, başta ucuz gibi görünen ve kestirme yolları tercih ettikleri için bir şekilde zarar görmektedir veya görecektir...

KALİTE, DOKÜMANTASYON SİSTEMİ ve BİLGİ HAVUZU [ + ]

OCCONS, klasik ISO çalışmalarından farklı olarak, Toplam Kalite Yönetimi Sistemini, tam-kapsamlı bilgi kaydınızı ve bilgi güvenliğinizi ön planda tutan, firmanız için 3 farkı platformdaki yazılım destekli doküman sistemini “sabit varlık” olarak geliştirmenize ve oluşturmanıza destek olarak uygulamada aylar veya yıllar kazanmanıza yardımcı olmaktadır.Kısaca OCCONS olarak TOPMAL KALİTE YÖNETİMİ veya YAPILANDIRMA çalışmalarında kurduğumuz dokümantasyon sistemi ile 1-) İşletmenizin TÜM faliyetlerini kapsayacak ve kurumsal dokuman standartınızı daha ilk günden oluşturacak YÖNETIM SİTEMİNİZİ kuruyor, 2-) kalite sisteminizi matbu-formlar yerine, içindeki CANLI BİLGİ tutabilen bir elektronik sisteme çeviriyor, ve 3-) kalite personelinizin ve sizin daha efektif çalışabilecekleri bir kurumsal dokümantasyon sistemini kısa zamanda işletmenize uyarlayarak “ÇITANIZI” yıllar yerine haftalar içinde yükseltiyor; firmanızın yaptığı yatırımın  “UZUN ZAMANLI ve RİSKSİZ” olmasını sağlıyoruz.

 

OCCONS  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Ve ENTEGRE DOKÜMAN SİSTEMİ

ISO 9001:2008 belgeniz var veya yok; farketmez...  Yok ise etkin bir sistem kurmak; var ise Kalite Yönetim Sisteminizden %70`e varan verim artışı alarak üretiminizi eksiksiz kayıt altına almak; daha etkin yönetim sistemi uygulamak istemezmisiniz? 

OCCONS Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmaları, kapsamı işletmenizin yapısına uyarlanabilecek modüler ve yazılım destekli yapıdadır. Bu şekilde işletmenizin gelişmesini, planlamanıza ve size uygun zamana göre aşamalı olarak düzenleyebilir; yazılım desteği ile verimliliği ve devamlılığı arttırabilirsiniz. Unutmayın ki, Toplam Kalite Yönetiminin bir alt seviyesi olan ISO 9001:2008 belgelendirme çalışmaları sadece bir belge değil; işletmenizi yönetmenize yardımcı bir kılavuzdur... 

OCCONS ile bu kılavuzu,  yönetim sisteminize çevirin!..

occonsbanner02