WebKÜME ERP sektörel kümeler için geliştirilmiş, oluşan ekosistem içinde grubun işbirlikçi üretimlerini, ticaretlerini ve en önemlisi kendi dijital tedarik zincirlerini oluştumalarını sağlayan özel ERP sistemidir.

Web ortamında "Bulut" yazılımı olarak çalışan WebKÜME ERP, katılımcı küme firmalarının çeşitli "üretim alanlarında" katılımlarına olanak sağlarken, ekosistem içinde birbirleri aralarındaki ticari ve üretim süreçlerini tanımlayıp ve kendi dijital tedarik zincirlerini oluşturup işletmelerini sağladıkları ortak bir platform oluşturur.

"Sektörel Küme" aynı sektörde üretim ve ticaret yapan firmaların bir araya gelerek oluşturdukları  "işbirlikçi üretim" ve "işbirlikçi ticaret" ortamıdır.  T.C. Bilişim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  desteklenen  Sektörel Küme'de firmalar birbirlerini tamamlayıcı üretim ve  diğer ticari süreçlerde çalışarak işbirliği içinde güç birliği ve odaklanma sağlarlar.  

Sektörel Küme yapısının bu özel durumu katılımcı firmalar arasındaki  üretim ve ticari süreçlerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, yönetim amaçlı özel bir dijital alt yapı gerektirir. Bu "Firmalar arası Entegrasyon" gerektiren özel ihtiyaç her üye firmanın içindeki salt bilgi işlem sistemini geliştirmekle çözülemez. 

Bu sebeple özel olarak tasarlanmış  bir sistem olan WebKÜME ERP, sisteme  üye olan firmalara, ortak ortamda kendi ürünlerini tanımlamalarına, diğer firmalar ile ticari işbirliği oluşturmalarına, kendi tedarik zincirlerini oluşturarak üretim yapmalarına olanak sağlayarak etkinlik ve verim artışı sağlayacak bir dijital ortam çözümü sunar.

WebKÜME ERP özellikle aşağıdaki sektörel kümelerin oluşturdukları ekosistemler için uygundur:

  • Hazır Giyim Kümesi,
  • Silah Sanayi Kümesi,
  • Savunma ve Havacılık Teknolojileri Kümesi,
  • Ev Tekstili Kümesi,
  • Metal Sanayi Talaşlı imalat Kümesi,
  • Gemi Üretimi Kümesi,
  • Otomotiv Üretimi Kümesi,
  • İnşaat Sanayi Hizmetleri Kümesi,

 

Silah Sanayi Kümesi

 

WebKÜME ERP Firmanızın işlemlerini ortak takvim üzerine işleyerek kullanıcının durumsal farkındalığını arttırır. 

 

 

 WebKÜME ERP küme firmalarının ürünlerini kolayca erişmenize imkan verir. 

 

 WebKÜME ERP içinde küme firmalarının işbirlikleri tanımlanarak ortak beraber çalışma ortmı oluşturulur.

 

 

 

 WebKÜME ERP içinde küme firmalarının işbirlikleri tanımlanarak ortak beraber çalışma ortmı oluşturulur.

 

 WebKÜME ERP içinde küme firmalarının çalışmaları rating olarak yansımakta, bu da firmalar arası güven ortamı oluşturmaktadır.

 

  WebKÜME ERP içinde küme firmalarının faaliyetleri detaylı analizler ile analiz edilerek kullanıcının gerekli aksiyonları alması sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 WebKÜME ERP içinde küme firmalarının işbirlikleri kurduğu dijital tedarik zinciri üzerinden gelen üretim iş emirleri kullanıcı tarafından kolayca takip edilir. 

 

 

 WebKÜME ERP içinde küme firmalarının işbirlikleri kurduğu dijital tedarik zinciri üzerinden gelen üretim iş emirleri kullanıcı tarafından kolayca takip edilir. 

 

 WebKÜME ERP içinde küme firmalarının işbirlikleri üzerinden gelen üretim iş emirleri kullanıcı tarafından kolayca takip edilir. 

 

 

 

 

 

Hazır Giyim Ekosistemi

WebKÜME ERP küme firmalarının ürünlerini kolayca erişmenize imkan verir. 

 

 

WebKÜME ERP  üretici firmanın ve ekosistem içindeki diğer firmaların sizi yetkilendirdikleri tüm ürünlere, yetkiler bazında erişiminizi ve gerek üretim gerekse ticari faaliyetlerinizi dijital ortamda güven içinde devam etmenizi sağlar.

 

WebKÜME ERP sistem içinde oluşturulmuş siparişleri doğrudan ilgili ürünün tedarik zinciri ile ilişkilendirerek hızla üretim süreçlerine geçilmesini sağlar.

 

 

WebKÜME ERP Küme Firmalarının oluşturdukları ekosistem içinde oluşan üretim tanımlarını kolayca takip ederek verimliliğinizi ve etkinliğinizi arttırabilirsiniz.

 

WepKÜME ERP içindeki Durum Tabloları (Dashboard) verilerinizi koayca ve anlık olarak analiz etmenize, durumunuzu daha etkin olarak takip etmenize olanak sağlar.

 

 

 

WepKÜME ERP içindeki Durum Tabloları (Dashboard) verilerinizi koayca ve anlık olarak analiz etmenize, doğrudan ilgili veriye ulaşarak durumunuzu daha etkin olarak takip etmenize olanak sağlar.

 

Kalkınma bakanlığının TFV projesi kapsamında İHKİB için geliştirilen ve sunulan WebKÜME ERP, TFV-HGHub adı altında Nihai Kullanıcısı olan İHKİB tarafından onaylanarak kabul edildi.  

TFV projesi kapsamında geliştirilmiş TFV-HGHub T.C. Kalkınma Bakanlığının sunacağı 11. Kalkınma Planı içerisinde yer alarak Türk Hazır Giyim Sanayisini geliştirmek için hazırlanan yol planının temel taşlarından birisi olarak yerini almış oldu.

TFV projesi kapsamında daha fazla bilgi için lütfen TFV-HGHub İHKİB Tarafından Onaylandı...  linkini tıklayınız.

 

 

occonsbanner11