Kurumların ihtiyaçları değiştikçe Liderlik kavramı da gelişiyor ve daha fazla önem kazanıyor.

Yunanca ”ergon = iş, çalışma”, “nomos = yasa” anlamına gelen sözcüklerin birleştirilmesiyle “ Ergonomi” sözcüğü elde edilmiştir.

Günümüzde bir şirketi değerlendirirken sadece fiziksel ve finansal sermayelerini dikkate alan yöneticiler, yatırımcılar ya da konuyla ilgili herhangi biri Titanic’teki bir yolcu olmaktan ileriye gidemeyecektir.

Hırslı olmakgüzeldir.

Hırsı insanı motive edici bir faktör olarak görmüşümdür.

Rudyard Kipling’in IF (EĞER) şiiri ile 1995 Şubat yada Mart’ında tanıştım . O yıl terfi alıp başka bir şubeye atanana kadar hep çekmecemde sakladım.

Yönetim en bilindik tanımı ile ,bir yöneticinin elindeki mevcut kaynakları belirli amaçlara ulaşmak için örgütlemesidir. Peki iyi bir yönetici nasıl olur ya da yönetim de nelere dikkat etmeli?

Herşeyin sırası olduğu gibi uygulayacağınız İnsan Kaynakları Sistemlerinin ve sistemlerin yönetilmesinin de bir sırası olmalıdır. 

Etkili iletişim kurabilme yeteneği, çalışma yaşamında ve tüm yaşamda, etkisi yadsınamaz ölçüde önemli becerilerden biridir.

 

occonsbanner12