İkna ilginç bir sözcüktür. Fethetmek anlamına gelen Latince “vincere” sözcüğünden türemiştir.

Üç Maymun Veya Şapkasız Tavşan!

Son on yıldır firmalar, hummalı bir şekilde personel departmanlarını -yönetim bilimindeki yeni gelişmelere ayak uydurduklarını zannederek- insan kaynakları departmanlarına dönüştürmekteler…

 

Değişim hiç durmuyor... Teknolojik ve iş ortamındaki süreç değişimlerde özellikle yöneticilere destek veren kişilerin bilgi becerileriden değişimleri gerektiriyor

 

Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz ve buna bağlı olarak her geçen gün iş dünyasındaki şirketlerde işten çıkarmaların,istihdam daraltılmasına gidilmesinin yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan gençlerin motivasyonları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını girdiğimiz her mülakatta görmekteyiz.

Dünya değişiyor. Hem de hızla. Eski köye yeni adet getirmek istemeyenler de aynı hızla oyun alanından çekiliyorlar. Gerek kişisel olarak, gerek şirketler olarak, gerek ülkeler olarak. 

 

Her yıl yüzbinlerce genç, üniversiteden mezun olarak iş yaşamına adımlarını atmaktalar.

 

Son yılların tavan yapan sektörlerinden birisi, yönetim danışmanlığının bir alt kolu olarak sayabileceğimiz, işletmelere ve çalışanlara yönelik eğitim sektörüdür.  

occonsbanner18