Globalleşen ekonomi için yabancı firma yapıları ve iş kültürleri arasında ki farkı bilmek önemli... İşte bunlara 2 örnek...

İşletme çevresinin ortaya çıkardığı fırsatlar ya da problemler için teknolojik tabanlı yönetsel ve organizasyonel çözümler sunan bilgi sistemlerinin geliştirilmesi oldukça karmaşık ve zahmetli bir faaliyettir.

1999 yılının ortalarında tüm gazete ve dergilerde bazı başlıklar sürekli ilgimizi çekerdi. “Bilişim Sektöründe Eleman Açığı”, “BT alanında ciddi personel açığı var” şeklinde haber başlıkları gün geçmezdi ki gazete veya dergi sütunlarında hatta internette yayınlanmasın.

*Bu yazı İnsanlığın Ahlak ve Estetik Doktrinlerde ilerlemesi uğruna ,Ulvi değerleri yaşamak ve paylaşabilmek için zamanını-yaşamını  harcayan, diğerkam, ünvanlı ya da ünvansız tüm Din, Bilim, Sanat Aydınlarının emeklerine, teşekkür edebilmek amacıyla yazılmıştır*

Öğrenen Organizasyonlar kavramıyla beraber kurum içi bilgi paylaşımının önemi vurgulanmıştır. Bu kavramının tartışıldığı ilk yıllarda tüm işletme verilerinin depolandığı, çalışanların bilgi birikimlerini diğer çalışanlar ile paylaşabiledikleri platformlar bugünkü kur-çalıştır rahatlığından oldukça uzaktaydılar.

Marka ve Sınai mülkiyet günümüzün ticareti içinde çok önemli iki olgu...

Bilgi sistemlerin geliştirilmesi planlı, örgütsel bir değişimi gerektirir. Genellikle yeni tasarlanan sistem yeni çalışma şekillerini de beraberinde getirecektir.

Yaklaşık 16 yıldır sektörün içinden biri olarak yıllardır yurtdışındaki karayolu haricindeki taşıma modellerine biraz da kıskançlıkla uzaktan bakarım...

occonsbanner13